Zoals elk jaar trappen we in de ochtend af met een plenair programma. Daarna kan je kennis en inspiratie opdoen en met elkaar in gesprek tijdens een sessie naar keuze. Er is een sessieronde voor en na de lunch. 

 

We sluiten de dag ook weer plenair af waarbij we input ophalen voor de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2024; de samenwerkingsagenda van het werkveld en het werkbriefje van Bouwstenen voor Sociaal.  

Plenair programma

  De aftrap

  Centrale thema is "Van oud naar nieuw, met jong en oud". We blikken kort terug en vooral flink vooruit.

  Dat doen we onder andere met wethouder Lochtenberg en Aart Bontekoning. 

 

Sessies

  Sturen op waarden

  Overzicht en inzicht in de praktische
  mogelijkheden (meer integraal) te sturen op
  de SDG's.

 

  Wat je moet weten en kunnen?

  Heb je voldoende kennis en competenties voor
  het werk in het maatschappelijk vastgoed? Test
  jezelf aan de hand van de checklist die Mathilde
  ontwikkelt.
  

 

  Circulair (ver)bouwen

  De principes zijn helder, het beleid nog in
  ontwikkeling en de praktijk volop in beweging
  Wat weten we al en wat kunnen we van
  elkaar leren?
 

         

  VvE: oplossing of probleem?

  Hoe kan je de zeggenschap over een
  gebouw dat door meer partijen wordt
  gebruikt goed verdelen? Wat werkt goed of
  juist niet?

 

  Vervolg Deltaplan Scholen

  In 2022 lanceerde we het Deltaplan voor 
  gezonde en duurzame scholen. In
  2023 hebben we die verder uitgewerkt
  en vandaag bespreken we het vervolg.

 

  Vluchtelingenopvang (basis)

  Voor de opvang van mensen zonder dak
  zijn 4,5 plekken per 1.000 inwoners nodig.
  Hoe gaan we dat aanpakken? 

 

 

  Handige informatiesystemen

  Het verzamelen en combineren van data kost
  veel tijd. Dat kan beter. Kom kijken en
  luisteren hoe handig informatiesystemen
  tegenwoordig zijn.

 

 

  KPH en vervangingsinvesteringen

  De gemeente Rotterdam brengt meer rust en
  regelmaat in de vervangings- en
  verduurzamingsopgave. Goed voorbeeld

 

  Vluchtelingenopvang (vervolg)

  Voor de opvang van mensen zonder dak
  zijn 4,5 plekken per 1.000 inwoners nodig.
  Hoe gaan we dat aanpakken? 

 

         

  Broedplaatsen

  Om maatschappelijke doelen te realiseren
  hebben we plekken nodig
  waar de samenleving nieuwe wielen kan
  uitvinden. Broedplaatsen.
 

 

 

  Handige informatie

  Data biedt nog geen informatie, inzicht en
  overzicht. Wat wel? Maak kennis met een aantal
  nieuwe handige tools. 
 

 

 

  Frisse blik van jong talent

  Bouwstenen-trainees pitchen wat hen opvalt
  in hun werk, welke verbeter kansen ze zien
  en wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen.

         

  Verantwoorden op duurzaamheid

  Vanaf 2025 zijn grote organisaties daartoe
  verplicht (EU-regels). Wat wordt verwachte en
  hoe bereiden we ons voor?

 

 

  Innovaties in het onderhoud

  Onderhoud van gebouwen is van essentieel
  belang voor de waarde van het pand, maar welke
  baanbrekende innovaties betreffende onderhoud
  zijn er nou? 

 

  Publieke plekken

  We zijn er dagelijks mee bezig, maar wat
  maakt een plek een goede publieke plek. Aat
  Vos leidt het gesprek in. 

         

Plenaire afsluiting

       

  Plenair programma