Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Duurzame sportaccommodaties

SportHet budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sport-accommodaties (EDS) is verhoogd. Er valt nog €2,1 miljoen onder sportclubs te verdelen.   


Vanwege het succes van de regeling is de subsidiepot eind januari 2018 verhoogd van €6 miljoen naar €8 miljoen. Het gaat om subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Aanvragen stimuleren
Eveline Botter van de gemeente Leiden: "Sportclubs moeten zelf de subsidie aanvragen. Om dit te stimuleren geef ik elk jaar een presentatie aan sportbestuurders en zorg ik dat zij antwoord krijgen op vragen die ze hebben. Mijn ervaring met de regeling is dat het echt werkt als een versneller. Als men overweegt iets te doen bij een renovatie is de extra bijdrage uit de subsidie zelfs een afweging om wel of niet in duurzame maatregelen te investeren. Ook hebben we samen met een tafeltennisvereniging, die geen eigenaar maar huurder is van een sportlocatie, de subsidie kunnen binnenhalen. De vereniging betaalt de energiekosten en met een overeenkomst is de investering in LED-verlichting."

De ervaring van Eveline is dat de subsidie altijd wordt toegekend, mits er aan de voorwaarden is voldaan. Wel moeten sportverenigingen er snel bij zijn; anders is het potje al op.


Maximum

De hoogte van de subsidie hangt af van de kosten voor de aanschaf van installatie, materiaal of apparatuur; arbeidskosten kunnen niet gesubsidieerd worden. Het is voor sportverenigingen mogelijk om 30% van hun kosten vergoed te krijgen, voor stichtingen ligt dat met 15% lager. Het maximum is €125.000 subsidie per aanvrager per jaar.

VoetbalVoetbal
Veruit de meeste subsidieaanvragen komen binnen voor zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, gevolgd door sportverlichting en binnenverlichting. De grootste groep aanvragers zijn de voetbalclubs, op de voet gevolgd door tennis- en hockeyclubs.

Beleidspunt
Bij gemeenten komt (het verduurzamen van) sport steeds nadrukkelijker op de beleidsagenda; ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Het Mulier Instituut, een sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut, meldt dat 1 op de 5 kiesgerechtigden sportbeleid een belangrijk thema vindt voor de aankomende verkiezingen.

Een gemeente geeft gemiddeld €64,90 per inwoner per jaar uit aan sport. Als er minder dan 20.000 inwoners zijn, trekt de gemeente net iets minder uit. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners geven per inwoner €10 meer uit. Het grootste deel (gemiddeld zo’n €33) gaat naar de exploitatie van sportaccommodaties.

 

 


Meedoen?
Dat kan! In Bouwstenen-verband zijn we bezig met de voorbereiding van een bijeenkomst met als doel de agenda's rond bewegen, onderwijs en sport beter met elkaar te verbinden. Zie ook dit artikel in Schoolfacilities. Heeft u suggesties, gerichte vragen en/of goede voorbeelden, dan horen wij dat graag. Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl.

 

Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed helpen deelnemers in het netwerk Verduurzamen, waaronder Eveline Botter elkaar en anderen vooruit. Ook meedoen?  Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we vooruit komen.  

 

 


Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner