Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Schoolfacilities bij Bouwstenen

Het vakblad Schoolfacilities gaat het nieuwe (school) jaar in als integraal onderdeel van het Bouwstenen-platform; kennisuitwisseling in een nieuw jasje.  

 

Bouwstenen neemt het stokje over van Frits Wolters, die 35 jaar geleden met Schoolfacilities begon. Scholen en gemeenten krijgen het blad vier keer per jaar gratis in de bus. 

 

Alles rond het onderwijs

Het blad gaat over alles rond het onderwijs wat niet onderwijsinhoudelijk is, maar wel van belang is voor het leren, de leerlingen en de onderwijsorganisatie. Denk aan de onderwijsomgeving, de faciliteiten op school, de leerlingenadministratie, het verduurzamen van de gebouwen, ICT, schoonmaak en catering. 

 

Instrument voor kennisuitwisseling

Bedrijfsvoering onderwijs

In het blad wordt onder ander verslag gedaan van zaken die voor scholen van belang zijn, bijvoorbeeld voor het nemen van investeringsbeslissingen rond de verduurzaming van hun gebouwen. Scholen die elkaar vooruit willen helpen kunnen ook meedoen met één of meer netwerken van Bouwstenen waar kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Samen helpen de deelnemers aan deze netwerken elkaar vooruit bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. 

 

Afscheid Frits Wolters

Wolters blijft zich als persoon inzetten voor een betere bedrijfsvoering in het onderwijs. Hij draagt het vakblad aan het Bouwstenen-platform over met een goede reputatie en meer dan 4.100 abonnees.

 

 

 

Meedoen?

Wilt u meedoen met de kennisuitwisseling en -ontwikkeling in Bouwstenen-verband en u aansluiten bij een breder netwerk? Meld u dan nu aan als partner van Bouwstenen en/of als kennispartner van het vakblad Schoolfacilities.

 

Via de website van Schoolfacilities kunt u een abonnement op het vakblad aanvragen of u aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Schoolfacilities.

 

Voor besturen en directeuren in het onderwijs hebben we op 20 september 2018 een bijeenkomst over 'ontmoeten' en voor huisvestingsmedewerkerers op 4 oktober 2018 een bijeenkomst over de praktijk van het verduurzamen.

 

 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner