Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Regelhulp Vastgoedtransformatie

TransformatieHet Landelijk Expertteam Transformatie heeft een instrument ontwikkeld waarmee snel kan worden ingeschat of het haalbaar is een leeg gebouw te tranformeren naar woningen. 


Bij het invullen wordt in drie stappen gekeken naar maatschappelijke, bouwtechnische en financiele zaken. Daarna volgt er een indicatie hoe kansrijk de transformatie naar woningen is en volgen er adviezen ter verbetering waaronder een overzicht van interessante financieringsconstructies (subsidies, leningen, garanties e.d.).

Regelhulp Vastgoedtransformatie


Uitgangspunten
De Regelhulp is opgesteld met kantoorgebouwen in gedachten, maar werkt ook voor andere gebouwen en monumenten. Het gaat uit van kentallen, ervaringscijfers en transformatie naar permanente woningen. Tijdelijke transformaties voor bijvoorbeeld vijf of tien jaar, en andere transformatiekansen (zoals horeca of werkplekken) worden niet beoordeeld. 

 

Snel een idee
Idee bij het opstellen van de Rekenhulp was dat het in 10 minuten ingevuld zou kunnen worden, maar in de praktijk is iets meer tijd nodig. De indicatie van de haalbaarheid wordt in kleuren weergeven (groen, oranje, rood). Rood wil niet zeggen dat het niet kan, maar 'nog even verder zoeken hoe het wel haalbaar kan worden gemaakt'. Te allen tijde is het raadzaam te kijken of de uitgangspunten uit de Regelhulp ook in de eigen situatie kloppen. 

 

Meedoen?
Tijdens de Najaarsbijeenkomst op 30 november 2017 zal Het Landelijk Expertteam Transformatie ook aanwezig zijn op de kennismarkt. Hier kunt u zien wat de markt te bieden heeft als het om maatschappelijk vastgoed gaat en al uw vragen stellen. Wil jij erbij zijn op de Najaarsbijeenkomst? Aanmelden kan nog.

 

 

 


Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner