Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Meer (dan) geld nodig

Meer budgetHet budget voor scholenbouw is te laag om de klimaat- doelstelling te halen, vindt ook de VNG. De verwachting is dat de prijspiek nog moet komen. 


Over de budgetten voor scholenbouw is al jaren discussie. Recent heeft de VNG de norm met 40% verhoogd. Deze actualisering van het normbedrag betreft enerzijds aanpassing aan de gestegen bouwkosten en anderzijds gaat het om de vertaling van nieuw beleid met betrekking tot duurzaamheid. Daarbij gaat de VNG onderzoeken hoeveel geld er extra nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen. 

Stijgende bouwkostenVNG
De VNG-norm wijkt al jaren af van de tarieven die gelden in de bouw. Om die reden hebben veel gemeenten hun budgetten al verhoogd of hanteren ze de marktprijzen. Desondanks mislukten in 2017 vele aanbestedingen in verband met de snel stijgende bouwkosten. En dat zal de komende jaren nog wel zo blijven, is de verwachting van kostendeskundigen

 

Prijspiek komt nog

Verwachting van kostendeskundigen is dat de hoogste prijspiek in 2020 komt. Projecten met te hoge risico's zullen als eerste terzijde worden geschoven. Bouwers hebben weer keuzes en kiezen dan voor projecten met een relatief hoge marge en een gunstig risicoprofiel. Aanbestedingen zullen daarom vaker mislukken of onder druk komen te staan, zo is de verwachting. 

Te weinig voor klimaatdoelen 
OnderwijshuisvestingGezien de praktijk en de nieuwbouwwens van veel scholen, bestaat het risico dat scholen en gemeenten straks kiezen voor nieuwbouw van minder kwaliteit dan nodig is om de klimaatdoelen te halen. Ook bij zo'n 40% van de door Bouwstenen onderzochte 'mislukte aanbestedingen' in 2017, werd afgezien van de oorspronkelijk gewenste kwaliteit.    

 

Verkeerde verwachtingen, beter systeem

Platform Onderwijs Huisvesting vreest dat gemeenten er vanuit gaan dat de verhoogde VNG-norm genoeg is voor de minimale kwaliteitseisen in het bouwbesluit. Om geen verkeerde verwachtingen te wekken, pleiten diverse betrokkenen voor een meer marktconforme vaststellng van de investeringsnorm; meer dan de helft van de geënquêteerden bij de mislukte aanbestedingen in 2017. Er is ook een groep die voor een normering kiest die zowel investerings- als exploitatiekosten omvat of een andere budgetteringsystematiek, zoals een vast bedrag per leerling per jaar.

 

Slimme oplossingen

Hoe dan ook zullen slimme investerings- en bekostigingsoplossingen nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Maar geld is niet het enige probleem. Omdat de bouw kampt met personeelstekort is de verwachting dat (ver) nieuwbouw van de verouderde scholenvoorraad op korte termijn niet haalbaar is indien we op de oude voet verder gaan. Voor een echte oplossing is meer nodig.  

 

 

Voorbereiding op het Klimaatakkoord

Over wat er meer nodig is en hoe we ons goed kunnen voorbereiden op het Klimaatakkoord organiseren we in Bouwstenen-verband diverse activiteiten:

  • Op 11 april 2018 organiseerden we samen met de PO-raad een netwerk-bijeenkomst voor en met scholen. Komend jaar bouwen we hierop door.
  • Op 25 april 2018 praten we met scholen op de POF (beurs facilitair onderwijs)
  • Op 30 mei 2018 organisen we samen met de VNG een bijeenkomst voor gemeenten

Daarnaast organiseren we diverse andere activiteiten rond de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Leuk als u mee gaat doen en partner wordt van Bouwstenen. U kunt zich hier aanmelden

 


Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner