Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Klimaatdoelen nieuwe collegesDe NVDE heeft de coalitieakkoorden van de 100 grootste gemeenten geanalyseerd. In 43 akkoorden wordt het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed genoemd.  

Gasloze schoolHet ministerie van BZK heeft € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor tien gasloze scholen. Om de klimaatdoelen te bereiken zal meer nodig zijn.  

SportakkoordEr komt jaarlijks € 87 miljoen vrij voor het moderniseren van sportaccommodaties, staat in het Sportakkoord. Ook voor het verduurzamen en toegankelijker maken van de accommodaties komt extra geld beschikbaar.

Klimaatneutraal RijkHet Rijk wil een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk geeft een goed beeld hoe deze ambitie vorm krijgt via gebouwen, energieverbruik en inkoop.

Onderzoek VastgoedmanagementHet invullen van de VNG/Bouwstenen-enquête was voor de gemeente Zeist een waardevol meetmoment. Goed om straks ook met andere gemeenten te kunnen vergelijken.

Thuis wonen zorg wmoGemeenten kijken door het scheiden van wonen en zorg, in combinatie met de decentralisatie van zorgtaken naar de Wmo, anders naar het gebruik van zorgvastgoed.

Nederlandse gemeenten met leegstaand vastgoed in de portefeuille kiezen niet meer automatisch voor verkoop. Leegstaande panden worden steeds vaker gebruikt voor andere maatschappelijke doelen en  initiatieven.  

 

RotterdamDe gemeente Rotterdam nodigt je uit mee te denken over de School van de Toekomst. Doe mee en maak kans op een inspiratietour door Nederland.

Gemengde wijken en voorzieningen

Er is nieuwe aandacht nodig voor gemengde wijken en publieke voorzieningen. Dat is wat Bouwstenen meeneemt van de Sociale Top in Utrecht op 11 juni.

 

Klimaatakkoord

Er ligt een enorme opgave rond het Klimaatakkoord. Ferdi Licher, Ministerie van BZK, en Lot van Hooijdonk, wethouder duurzaamheid in Utrecht, lichten het akkoord toe.