Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Binnenkort: labelverplichting

DuurzaamNet als voor kantoren komt er mogelijk ook een labelverplichting voor maatschappelijk vastgoed. Vraag is; wordt het een label A- of C-verplichting. 

 

Minimaal label C ligt voor de hand, maar of het ook een label C gaat worden is nog onderwerp van gesprek. Om de klimaatdoelstellingen van de overheid te halen is meer energiebesparing nodig dan met een C-label wordt bereikt, maar ook meer geld. Dat blijkt onder andere uit een ECN-onderzoek dat een belangrijke basis voor dit gesprek vormt.    

 

Onderwijs en zorg
In een eerste fase onderzocht ECN bij welke sectoren uit de dienstensector het meest te beparen viel, met als resultaat, horeca, zorg (verpleeghuizen), winkels en het onderwijs. Voor deze gebouwen zijn referentiegebouwen en maatregelpakketten opgesteld en berekeningen gemaakt van besparingen, investeringen, opbrengsten en terugverdientijden. Er is gekeken naar het basisonderwijs maar verwacht wordt dat voor het voorgezet onderwijs hetzelfde geldt. 

ECN onderzoek

Duidelijk doel voor scholen
Een label C-verplichting zal veel scholen raken omdat van de ruim 5.000 schoolgebouwen meer dan de helft een slechter label heeft dan C. ECN vindt een labelverplichting in het onderwijs een effectief beleidsinstrument omdat de Wet milieubeheer vaak niet van toepassing is en de Green Deal scholen (€ 3 miljoen) niet het gewenste effect heeft gehad. Met een label-verplichting wordt een duidelijk doel geformuleerd waaraan schoolgebouwen op termijn moeten voldoen. Dat kan met maatregelen als LED-verlichting en dakisolatie.


Goedkope dakisolatie bij zorg
Ook meer dan de helft van de ruim 10.000 verpleeghuizen in Nederland heeft een slechter label dan C. Bij verpleeghuizen zou (dak)isolatie een relatief goedkope maatregel zijn. Van de totale besparing is 80% afkomstig van verbetering van label G gebouwen. ECN acht een Label C-verplichting voor verpleeghuizen haalbaar, mits banken financiering beschikbaar stellen.

Of een A-label
Ook onderzocht ECN verbetering naar label A. Er is dan meer glasisolatie, zon PV en warmteterugwinning uit ventilatielucht nodig. De verwachte energiebesparing bij een label A verplichting in 2023 zou uiteraard hoger zijn dan bij label C, maar de benodigde investering ook; enkele honderden miljoenen euro’s meer. 

ECN-onderzoek label A

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dat is niet zomaar: 30% van het totale besparingspotentieel van energie in Nederland zit namelijk in de gebouwde omgeving. Er valt dus nog veel winst te behalen op dit terrein.

 

 


Agenda maatschappelijk vastgoed
Duurzaamheid is een belangrijk punt in de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2018. Lees hier hoe u als partner mee kan doen

Schoolfacilities

 

Op 30 januari 2018 verschijnt een meer uitgebreid artikel over dit onderwerp in Schoolfacilities. U kunt hem hier alvast lezen en als u een (gratis) abonnement op Schoolfacilities wilt kunt u zich hier aanmelden. 

 

 


Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner