Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

2018: Blik op verduurzamen

DuurzaamheidWaar in 2017 veel maatschappelijk vastgoed in de verkoop kwam, zal de aandacht in 2018 waarschijnlijk vooral uitgaan naar het verduurzamen van de voorraad, blijkt uit onderzoek onder gemeenten.

 

Tijdens de Bouwstenen-Najaarsbijeenkomst peilde bbn onder de bezoekers waar volgend jaar de prioriteit moet liggen als het om maatschappelijk vastgoed gaat. Maar liefst 52% van de gemeentelijk stemmers gaf aan dat die prioriteit in 2018 ligt bij verduurzamen. Verduurzaming is geen 'nieuw' onderwerp, maar krijgt wel steeds meer prioriteit.  

Vastgoedorganisatie
Als tweede prioriteit noemde 31% van de stemmers de inzet op vastgoedorganisaties. Op papier zijn er al veel vastgoedorganisaties ingericht en aangekleed met spelregels, maar de praktijk loopt hier nog wat bij achter. Het wiel wordt nog dikwijls opnieuw uitgevonden en de bezetting is nog niet overal op niveau. 

Verkoop
Afgelopen jaren hebben veel gemeenten maatschappelijk vastgoed verkocht. Bij 20 grote gemeenten steeg de verkoop in 2017 van 7,6% naar 11% bleek uit onderzoek van TIAS/Republiq. Zo'n 70% van het resterende vastgoed in deze gemeenten wordt gebruikt voor gemeentelijke doelen zoals sport, onderwijs, welzijn, cultuur en huisvesting van het eigen ambtelijk apparaat. Veel van dit vastgoed zal de komende jaren worden verduurzaamd.

Bredere blik
Bij de verduurzaming van vastgoed kijken gemeenten steeds breder naar de opgave. Naast de energiemaatregelen in de panden zelf wordt ook meer gekeken naar materiaalgebruik, energiegedrag, mobiliteit en sociale duurzaamheid. Deelnemers van het Bouwstenen-netwerk rond de verduurzaming gaan komend jaar hiermee verder aan de slag.

 

 


Meedoen?
Dat kan, onder andere door u aan te melden als partner van Bouwstenen en samen op zoek te gaan naar (nog meer) mogelijkheden voor verduurzaming. Hoe meer partijen meedoen, hoe beter we vooruit komen.

Gemeenten trekken aanvullend samen op in het Bouwstenen-netwerk Verduurzaming. U kunt zich hiervoor als gemeente aanmelden. Deelnemers aan dit netwerk hebben een brede rolopvatting. 

 

 


Meer informatie

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner