Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Publicatie Stichting Doen

Inclusieve samenlevingStichting Doen presenteert een digitale publicatie met daarin een aantal mooie voorbeelden van voorzieningen voor de inclusieve samenleving.

 

Reden om nu met het boekje te komen is dat de tegenstelling tussen arm en rijk en laag- en hoogopgeleid, steeds groter wordt. Ook wordt het voor kwetsbare mensen steeds moeilijker zich staande te houden en is er sprake van discriminatie. Inclusie is nog altijd niet de norm van de samenleving.Publicatie Stichting Doen

Variëteit aan mensen en plekken
In de publicatie komen allerlei voorbeelden voorbij van voorzieningen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: blinden, doven, nieuwe Nederlanders en gedetineerden. Ook schetst het een variëteit aan plekken waar deze mensen met anderen samen werken of samen komen.

Ondersteuning
Het boekje geeft geen tips voor gemeenten, scholen of corporatie hoe hierin te acteren. Wel geeft het een beeld van de initiatieven die ondersteund kunnen worden door de Stichting Doen en dat zijn er veel.
 

Rooie Cent

Rooie CentOok de Rooie Cent, overdag de werkplek van Bouwstenen, wordt door de Stichting Doen ondersteund voor maatschappelijke activiteiteiten. 's Avonds en in het weekend biedt het ruimte aan taal- en buurtbijeenkomsten en allerlei andere bewonersinitiatieven waar geen of weinig geld in om gaat.       


Ook meedoen?
De inclusieve samenleving heeft binnen Bouwstenen aandacht in de netwerken Beleid en Vastgoed (alleen gemeenten) en Samen onder één dak (gemengde groep). 

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner