Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Voorbereid op Klimaatakkoord

Wat staat ons te wachten en hoe kunnen gemeenten zich (samen) goed voor- bereiden op het Klimaatakkoord? Kom 30 mei 2018 naar de bijeenkomst die we samen met de VNG organiseren.  


Het kabinet heeft de intentie om vóór de zomer met een breed gedragen Klimaatakkoord op hoofdlijnen te komen met als doel de uitstoot van CO2 flink terug te dringen. Onder voorzitterschap van Ed Nijpels worden vijf sectortafels georganiseerd waar afspraken worden gemaakt over hetgeen nodig is om dit te bereiken. Eén van de sectortafels is die voor de gebouwde omgeving.
Ferdi Licher en Lot van Hooijdonk
Goed voorbereid
Het Klimaatakkoord zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het vastgoed van gemeenten en andere partijen die een subsidierelatie met gemeenten hebben. Daarom is het nu al van belang te kijken wat die gevolgen zijn en hoe hierop in te spelen. Wat is er (extra) nodig aan innovatie, financiering en personeel om de doelstellingen te kunnen halen? 

Samen om tafel

Tijdens de bijeenkomst op 30 mei 2018 zal Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van BZK, het Klimaatakkoord toelichten. Daarna brengen we samen in beeld waar gemeenten staan en wat er nodig is om de ambities in het Klimaatakkoord te realiseren. Lot van Hooijdonk, wethouder in de gemeente Utrecht en VNG onderhandelaar aan de sectortafel voor de gebouwde omgeving is daarbij en zal de resultaten van de bijeenkomst meenemen naar de sectortafel voor de gebouwde omgeving.

 

 


Meedoen?
De bijeenkomst is alleen bedoeld voor gemeenten en vindt plaats op woensdag 30 mei 2018 in Utrecht. Zie hier het programma en de mogelijkheid voor aanmelding.

 

Ook voor scholen organiseren we diverse activiteiten in het kader van het Klimaatakkoord, onder andere in de netwerken voor onderwijs

 

Leuk als u mee gaat doen en partner wordt van Bouwstenen. Samen weten we meer en komen we beter vooruit.  

 

 

Meer informatie

  • Energieakkoord 
  • Startschot Klimaatakkoord en samenstelling van de tafels (bericht Rijksoverheid, februari 2018)
  • Besparingspotentieel zoals genoemd in ECN rapport (samenvattend artikel in Schoolfacilities, januari 2018)
  • Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2016; bericht RVO
  • Van het gas af; Bouwstenen-bericht over het Interbestuurlijk programma van Rijk, gemeenten, procincies en waterschappen rond maatschappelijk vastgoed. 
  • Spelregel verduurzamen maatschappelijk vastgoed
  • Aanpak gemeenten bij verduurzamingsopgave

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner