Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

Nieuwe publicaties

PublicatiesOp 30 november 2017 heeft het Bouwstenen-platform 4 nieuwe publicaties uitgebracht; het resultaat van het gezamenlijk ontwikkelwerk. 

 

De publicaties zijn gepresenteerd en uitgedeeld tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen, maar voor iedereen beschikbaar. De nieuw loten aan de stam zijn:

 

In Control! 2017
Een jaarlijkse uitgave over informatiemanagement; het hart van iedere vastgoedorganisatie. Dit jaar ligt de nadruk op mensen en processen, maar de uitgave bevat ook weer een overzicht van systemen die in de markt te koop zijn.

 

In Control 2017
Rollen in het vastgoedmanagement
Hierin wordt ingegaan op rolopvattingen en de invulling van diverse rollen in het vastgoedmanagement. Ook wordt op basis van ervaringscijfers een overzicht gegeven van de benodigde formatie voor de diverse rollen. 
Rollen

Reisroute - naar een gemeentelijke portefeuilleplan
Een goede portefeuilleplan is onmisbaar voor goede sturing op het maatschappelijk vastgoed. Maar hoe kom je tot een goed portefeuilleplan? Wie moet je daarbij betrekken, wat staat er in en welke relatie is er met andere vastgoeddocumenten? In de publicatie 'Reisroute - naar een gemeentelijke portefeuilleplan' kom je daar achter.

Reisroute
Special Schoolfacilities
Met daarin onder andere de resultaten van het ontwikkelwerk rond IHP onderwijshuisvesting vanuit de bedoeling en een afwegingskader tussen renovatie en nieuwbouw (op verzoek PO-raad) en anders contracteren (iswm Green Deal Scholen).

Cover SF


Digitale informatie
De informatie die in Bouwstenenverband wordt verzameld en ontwikkeld vindt grotendeels haar weg via digitale kanalen en wordt verspreid via de Bouwstenen-nieuwsbrief. Maar eens per jaar wordt een deel van het ontwikkelwerk ook aan het papier toevertrouwd, zodat belangstellenden de informatie ook als werkdocument of naslagwerk kunnen gebruiken.


 

 

Hebben? 

Zie hier de mogelijkheid tot bestellen

 

Meedoen?

Word dan partner van Bouwstenen en ontwikkel mee.

 

 


Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner